اعضای انجمن هامون

ردیف نام و نام خانوادگی نوع عضویت حوزه فعالیت
۱ غلامرضا ایزدپناهی نویسندگی تاریخ
۲ حسین باقری کانون توسعه آموزش

نویسندگی

جامعه شناسی
۳ مهدی بسارده جامعه کنشگران مدنی

نویسندگی

تاریخ و معماری
۴ سیروس بنه گزی نویسندگی سیاست
۵ عباس جاودانی نویسندگی

عصرانه فرهنگی

رفاه اجتماعی
۶ محمود جمهیری نویسندگی

عصرانه فرهنگی

مطالعات و مدیریت شهری
۷ مهدی جهانبخشان عضو افتخاری طنز مطبوعاتی
۸ محمدرضا چمنکار جامعه کنشگران مدنی مدیریت کشاورزی
۹ علی اکبر حق پرست عضو افتخاری شعر و ادبیات
۱۰ کاوه حق پرست کانون توسعه سلامت

عصرانه فرهنگی

جامعه شناسی
۱۱ فریده دهملایی جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

هنر کودکان
۱۲ محسن دوراهکی جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

موسیقی
۱۳ سیدمحمدمهدی جعفری عضو افتخاری دین پژوهی
۱۴ امان اله شجاعی عضو افتخاری سیاست
۱۵ مجید عوض فرد کانون اندیشه هامون

جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

هنر
۱۶ محسن عوض فرد عصرانه فرهنگی ادبیات داستانی
۱۷ نسرین غلام زاده عصرانه فرهنگی

نویسندگی

رفاه اجتماعی
۱۸ فاطمه جعفری نویسندگی کتابشناسی
۱۹ مصطفا مهرآیین عضو افتخاری علوم اجتماعی

 

۲۰ خلیل موحد عضو افتخاری سیاست اجتماعی
۲۱ مهدی ناصری جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

بهزیستی
۲۲ علی آتشی کانون اندیشه هامون

نویسندگی

نقد ادبی
۲۳ حمید موذنی عضو افتخاری علوم اجتماعی
۲۴ حسین پاپری کانون توسعه آموزش

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

کتابشناسی
۲۵ سعید پاسیده عصرانه فرهنگی

نویسندگی

ادبیات انگلیسی
۲۶ حیدر کاشف جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

بهزیستی
۲۷ فرج اله کمالی عضو افتخاری ادبیات عامه
۲۸ قدرت اله مظاهری عصرانه فرهنگی طنز مطبوعات
۲۹ احمد حسام مقدم کانون توسعه سلامت

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

کتابشناسی
۳۰

 

اسفندیار فتحی عصرانه فرهنگی ادبیات فارسی
۳۱ اسکندر میگلی کانون توسعه خرما

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

حقوق سیاسی
۳۲ اشکان نوری زاده عصرانه فرهنگی

نویسندگی

اقتصاد سیاسی
۳۳ اصغر حسام مقدم جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

تاریخ معاصر
۳۴ اکبر صابری عضو افتخاری

کانون توسعه خرما

حوزه عمومی
۳۵ برنا کمالیان کانون توسعه محیط زیست

عصرانه فرهنگی

فضای مجازی
۳۶ پرویز کمالیان عضو افتخاری حوزه عمومی
۳۷ بهنام سالانی عصرانه فرهنگی سیاست خارجی
۳۸ جلال خسروی عضو افتخاری ادبیات
۳۹ جواد اله یاری عضو افتخاری کشاورزی
۴۰ جواد رضایی کانون توسعه آموزش کتابشناسی
۴۱ حسن لاوری عضو افتخاری حقوق
۴۲ سیدحسن لواسانی عضو افتخاری

جامعه کنشگران مدنی

سیاست
۴۳ حسین پورمودت کانون توسعه محیط زیست

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

محیط زیست
۴۴ حسین رویین تن عضو افتخاری سیاست
۴۵ خدیجه جوکاربرازجانی کانون توسعه اندیشه زنان مطبوعات
۴۶ جواد جوکاربرازجانی کانون توسعه محیط زیست

نویسندگی

مدیریت
۴۷ محمد آقایان حسینی جامعه کنشگران مدنی

نویسندگی

حقوق سیاسی
۴۸ فریده فهیمی جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

ادبیات داستانی
۴۹ یوسف اطمینان جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

ورزش
۵۰ حامد گرگین جامعه کنشگران مدنی حقوق
۵۱ سعید حاجی زادگان جامعه کنشگران مدنی مهندسی
۵۲ معصومه باهنر جامعه کنشگران مدنی

عصرانه فرهنگی

حقوق
۵۳ علی زمانی کانون توسعه محیط زیست

عصرانه فرهنگی

محیط زیست
۵۴ شهین بازیار کانون توسعه محیط زیست

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

محیط زیست
۵۶ محسن عباس پور کانون توسعه محیط زیست

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

علوم اجتماعی
۵۷ راضیه اشعثی کانون توسعه محیط زیست

نویسندگی

برنامه ریزی منطقه ای
۵۸ اقدس امیری دشتی کانون توسعه محیط زیست گیاه پزشکی
۵۹ معصومه خدادادی کانون توسعه اندیشه زنان ادبیات فارسی
۶۰ زهرا زارع کانون توسعه اندیشه زنان روانشناسی
۶۱ بی تا مهرنژاد عصرانه فرهنگی موسیقی
۶۲ ثاره رتبه کانون توسعه اندیشه زنان

عصرانه فرهنگی

زنان
۶۳ زیبا زیارتی کانون توسعه اندیشه زنان

عصرانه فرهنگی

زنان
۶۴ مرضیه غلامشاهی کانون توسعه اندیشه زنان

عصرانه فرهنگی

زنان
۶۵ ندا کشاورز کانون توسعه اندیشه زنان

نویسندگی

علوم اجتماعی
۶۶ زهرا محمودی کانون توسعه سلامت بهداشت
۶۷ زهرا اشرف کانون توسعه سلامت

عصرانه فرهنگی

بهداشت
۶۸ بتول حسام مقدم کانون اندیشه هامون

کانون توسعه سلامت

بهداشت
۶۹ فاطمه واعظ زاده کانون توسعه سلامت

نویسندگی

آسیب شناسی اجتماعی
۷۰ سبحان حسن پور کانون توسعه سلامت

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

گزارش اجتماعی
۷۱ الهام بازیاری کانون توسعه سلامت بهداشت
۷۲ شاکر شکیبا کانون توسعه خرما

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

سینما و نمایش
۷۳ عبدالخالق عبدالهی کانون توسعه خرما

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

تاریخ معاصر
۷۴ کوروش سلطانی کانون توسعه خرما

نویسندگی

شهرسازی
۷۵ علیرضا پناهی عصرانه فرهنگی
نویسندگی
کشاورزی
۷۶ جواد رضایی کانون توسعه آموزش

نویسندگی

کتابشناسی
۷۷ ناصر حفظ اله کانون توسعه آموزش

عصرانه فرهنگی هامون

کشاورزی
۷۸ مسعود آتشی عضو افتخاری

کانون توسعه آموزش

آموزش و پرورش
۷۹ علیرضا باباعلی عضو افتخاری

کانون توسعه آموزش

کشاورزی
۸۰ رضا مالکی کانون توسعه آموزش

عصرانه فرهنگی

حقوق
۸۱ سید ابراهیم مساوات کانون توسعه آموزش

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

علوم اجتماعی
۸۲ احمد باقری کانون توسعه آموزش زبانشناسی
۸۳ یونس قیصی زاده عضو افتخاری حوزه عمومی
۸۴ یوسف اعتصامی جامعه کنشگران مدنی هنرهای تجسمی
۸۵ هادی آقاجان زاده نویسندگی مطالعات فرهنگی
۸۶ نی نا غریب زاده عصرانه فرهنگی

نویسندگی

ادبیات فارسی
۸۷ نغمه بلالی عصرانه فرهنگی ادبیات فارسی
۸۸ مهتا بذرافکن کانون اندیشه هامون

عصرانه فرهنگی

نویسندگی

علوم اجتماعی
۸۹ معصومه فخرایی عضو افتخاری زنان
۹۰ مسعود پرتوی نویسندگی مطالعات فرهنگی
۹۱ مسعود ماهینی نویسندگی کاریکاتور
۹۲ محمود زائری عصرانه فرهنگی گزارش نویسی
۹۳ محمدصادق ملایی عصرانه فرهنگی گزارش نویسی
۹۴ محمدرضا محمدزادگان عصرانه فرهنگی نقد ادبی
۹۵ محمدرضا بهمنی عصرانه فرهنگی محیط زیست
۹۶ محمد عابدی عضو افتخاری

جامعه کنشگران مدنی

مطالعات شهری
۹۷ مجید کمالی پور عصرانه فرهنگی فضای مجازی
۹۸ مجید اجرایی عضو افتخاری نقد ادبی
۹۹ فریبا حاج دایی نویسندگی نقد ادبی/ مرور کتاب
۱۰۰ کاووس کمالی نژاد عضو افتخاری ادبیات فارسی
۱۰۱ فرشید حاجی زاده عصرانه فرهنگی ادبیات فارسی
۱۰۲ فرج اله گرمسیری نویسندگی تاریخ
۱۰۳ فاطمه عبدالهی عصرانه فرهنگی

نویسندگی

علوم پایه
۱۰۴ علی دارایی نویسندگی حقوق سیاسی
۱۰۵ علی پیرمرادی عضو افتخاری

جامعه کنشگران مدنی

خبر
۱۰۶ علی اصغر رجایی عصرانه فرهنگی مدیریت فرهنگی
۱۰۷ عبداله قائدی عصرانه فرهنگی زبان انگلیسی
۱۰۸ طاهره غمخوار عصرانه فرهنگی ادبیات فارسی
۱۰۹ سینا شبانکاره عصرانه فرهنگی حسابداری
۱۱۰ کریم حسین آبادی عضو افتخاری

جامعه کنشگران مدنی

شهرسازی
۱۱۱ نادر آزاده عضو افتخاری

نویسندگی

ورزش
۱۱۲ سودابه صولتی عصرانه فرهنگی زنان
۱۱۳ حسین عباسی عصرانه فرهنگی شهرسازی
۱۱۴ احمد رزمجو عضو افتخاری دین پژوه
۱۱۵ پروین صالحی عصرانه فرهنگی جوانان
۱۱۶ ابوذر محمدیان عصرانه فرهنگی محیط زیست
۱۱۷ محمد دادفر عضو افتخاری حوزه عمومی
۱۱۸ غلامرضا آموزگار عصرانه فرهنگی بهداشت
۱۱۹ مهدی احمدی عصرانه فرهنگی بهزیستی
۱۲۰ ابراهیم صداقت عصرانه فرهنگی بهزیستی
۱۲۱ عبدالرسول خیراندیش عضو افتخاری تاریخ
۱۲۲ هیبت اله مالکی عضو افتخاری تاریخ
۱۲۳ سروش اتابک زاده عضو افتخاری تاریخ
۱۲۴ ابراهیم افشار عضو افتخاری بهزیستی
۱۲۵ احمد قاسمی عصرانه فرهنگی جغرافیای شهری
۱۲۶ اکبر شیخیانی عضو افتخاری سینما
۱۲۷ فاطمه ارشدی عضو افتخاری ورزش زنان
۱۲۸ عصمت نعمتی عصرانه فرهنگی ورزش زنان
۱۲۹ سهیلا جنگجو عصرانه فرهنگی ورزش زنان
۱۳۰ مرتضا زندپور عصرانه فرهنگی ادبیات فارسی
۱۳۱ محسن موسوی میرکلایی عصرانه فرهنگی ادبیات فارسی
۱۳۲ علی زارعی عصرانه فرهنگی بازار و اصناف
۱۳۳ محمدصادق کمالیان عصرانه فرهنگی بازار و اصناف
۱۳۴ شاهین نجفی عصرانه فرهنگی نمایش
۱۳۵ سبحان حیدری عصرانه فرهنگی موسیقی
۱۳۶ احسان عبدالهی عصرانه فرهنگی سیاست
۱۳۷ علی قنبری عضو افتخاری کشاورزی
۱۳۸ عباس پرنیانی عصرانه فرهنگی روانشناسی
۱۳۹ سید مهدی مظلومی عصرانه فرهنگی ادبیات فارسی
۱۴۰ علی بحرینی عصرانه فرهنگی نمایش
۱۴۱ قاسم تنگسیرنژاد کانون اندیشه هامون نمایش
۱۴۲ مجتبا حیدری عصرانه فرهنگی نمایش
۱۴۳ اسماعیل کیانی عصرانه فرهنگی عکاسی
۱۴۴ مهسا رهسپار عصرانه فرهنگی نمایش
۱۴۵ رحیم چمانچی عصرانه فرهنگی سینما
۱۴۶ غلامحسین خسروی عصرانه فرهنگی هامون آموزش و پرورش
۱۴۷ امید زاهد نویسندگی کتاب شناسی/ فرهنگ فولکلور
۱۴۸ مرجان شفیعی عصرانه ی فرهنگی هامون هنرهای تجسمی
۱۴۹ سیاوش سبزی نویسندگی سینما / ادبیات
۱۵۰ طیاری نویسندگی محیط زیست / حقوق حیوانات
۱۵۱ امین فقیری نویسندگی ادبیات داستانی
۱۵۲ ایوب کوهیان نویسندگی / عصرانه فرهنگی هامون کتاب
۱۵۳ لی لا مهرپویا نویسندگی ادبیات/ سینما
۱۵۴ سوشیانس عوض فرد عصرانه فرهنگی نوجوانان
۱۵۵ نگین بازیار عصرانه فرهنگی نوجوانان
۱۵۶ حسن انصاری عضو افتخاری طنز مطبوعاتی
۱۵۷ حشمت اله جعفری عضو افتخاری سیاست
۱۵۸ سروش حسن زاده عصرانه فرهنگی موسیقی
۱۵۹ احمد قائمی فرد عضو افتخاری سیاست
۱۶۰ حبیب ابوعلی نویسندگی آیینی
۱۶۱ سمیرا کیارش نویسندگی طراح هنری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *