مهاجر ویا پناهنده، یادداشتی از مجید احمدی نیا...

مهاجر ویا پناهنده مجید احمدی نیا   غالباً مهاجرت با هدف دست‌یابی به فضایی بهتر برای زیستن و امکانات رفاهی بیشتر انجام می‌شود. افرادی که حاضر می‌شوند شهر محل تولد و زندگی و حضور در کنار اعضای خانواده‌...

در وضعیت فقدان جامعه مدنی بسر می بریم؛ درگفتگو با حمید موذنی...

ما در وضعیت فقدان جامعه مدنی بسر می بریم گفتگوی اختصاصی هامون ایران با حمید موذنی؛ نویسنده و منتقد فرهنگی   هامون ایران: جامعه مدنی در ایران با چه چالشهایی مواجه است؟ حمید موذنی: در یک نظام دموکراتیک...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین؛ یادداشتی از ایرن واعظ زاده...

خیریه ها و تعهد سیاسی به معلولین ایرن واعظ زاده   چرا خیریه هایی که برای ارتقا وضعیت یک قشر خاص (در اینجا مشخصا افراد دارای نقص عضو) می کوشند، انرژی خود را صرف مبارزات مدنی و خودکفاسازی این افرا...

بهاری برای خواندن

بستۀ پیشنهادی «کتاب»؛ بهاری برای خواندن  مجموعه ای از کتاب هایی که می شود در بهار خواند و لذت برد. این مجموعه کتابها را وبسایت فرهنگ امروز ارائه داده است، باهم معرفی این کتاب ها را بخوانیم: ۱ مسایل ا...