انتشار کتاب زنان و گفتمان سبز، اثری از مهدیه امیری دشتی...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب زنان و گفتمان سبز، اثری از مهدیه امیری دشتی (نویسنده دشتستانی) درباب توسعه پایدار و نقش زنان جنوب ایران توسط انتشارات هامون نو منتشر ش...

کتاب توسعه مشارکتی و توانمندسازی زنان روستایی منتشر شد...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب توسعه مشارکتی و توانمندسازی زنان روستایی توسط انتشارات هامون نو منتشر شد. کتاب توسط شهربانو امانی و فاطمه قنبرزاده به نگارش درآمده است...

محیط زیست استان بوشهر و چالشهای پیش رو؛ کتابی از رضا پرتوی سنگی...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب محیط زیست استان بوشهر و چالشهای پیش رو اثر رضا پرتوی سنگی توسط انتشارات هامون نو منتشر شد. متن کتاب را در زیر دانلود نمایید: book6...

کتاب گفتارهای سبز نوشته اسماعیل حسام مقدم توسط انتشارات هامون نو منتشر...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب گفتارهای سبز نوشته اسماعیل حسام مقدم توسط انتشارات هامون نو منتشر شد این کتاب در ۱۱۰ صفحه درباب مجموعه گزارشهایی از سلسله جلسات حلقه خ...

کتاب فرهنگ و کرونا؛ اثری از جبار رحمانی توسط انتشارات انسانشناسی منتشر...

کرونا و فرهنگ چالش‌های فرهنگ ایرانی در بحران کرونا نویسنده این کتاب دکتر جبار رحمانی است و کتاب توسط نشر انسان‌شناسی منتشر شده است. مقدمه و فهرست کتاب را ببینید: مقدمهکرونا امروز به پدیده‌ای آشنا در ...

کتاب “شهروند آگاه” نوشته سعیده مهدی زاده توسط نشر هامون نو...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب “شهروند آگاه” نوشته سعیده مهدی زاده توسط نشر هامون نو منتشر شد. در مقدمه این کتاب اینچنین آمده است: رشد شتابان شهرنشینی و ...

کتاب اصول بنیادین اداره سازمانهای غیردولتی منتشر شد...

کتاب سازمانهای غیردولتی؛ ماندگاری و رشد سازمانهای غیردولتی نوشته حمید نظری توسط نشر صمدیه منتشر شد به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتابی درحوزه سازمانهای غیردولتی، ماندگار...