بجای “صیانت از کاربران فضای مجازی”، از جان و آب مردم صیانت...

بجای “صیانت از کاربران فضای مجازی”، از جان و آب مردم صیانت کنید! بیانیه‌ی گروهی از اهالی رسانه، فرهنگیان، دانشگاهیان، وکلا، هنرمندان و کنشگران مدنی استان بوشهر خطاب به اعضای مجلس   طرح مو...

پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی- گفتگو با اسماعیل حسام مقدم...

پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی در گفتگو با اسماعیل حسام مقدم؛ بنیانگذار و طراح ایده پروژه هامون     تاریخچه‌ای در خصوص فعالیت‌های انجمن هامون ایران بیان بفرمایید. سوابق همکاری اعضا که من...

متفکر انتقادی به تاریکی‌ها خیره می‌شود و نور جست‌وجو می‌کند...

متفکر انتقادی به تاریکی‌ها خیره می‌شود و نور جست‌وجو می‌کند دکتر مصطفی مهرآیین   به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر مصطفی مهرآیین جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره پیامدهای توسعه د...

بحران نابودی فرد؛ یادداشتی از دکتر مصطفی مهرآیین...

بحران نابودی فرد دکتر مصطفی مهرآیین ۱.  شاید بتوان مهمترین بحران امروز جامعه ما را گرایش شدید و عجیب و غریب سیستم به نابودی فرد یا سوبژکتیویته دانست. ما با بحران سوبژکتیویته روبروییم. با وضعیتی روبرو...

کرونا عامل فرسایش سرمایه اجتماعی؛ مقاله ای از دکتر هادی خانیکی...

۱. کرونا واضع امر«تغییر» بوده و هست. به عبارت دیگر می توان گفت که بعد از ظهور و بروز کرونا جوامع مختلف با چنان پرسش ها و چالش هایی روبه رو شده اند که با انگاره های گذشته و با پیش فرض های قبلی نه می ت...

پیشروی آرام زنان؛ یادداشتی از مهدیه امیری دشتی...

پیشروی آرام زنان (مطالعه موردی استان بوشهر) مهدیه امیری دشتی عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان یک- پیشروی آرام زنان در مشارکت اجتماعی آصف ب...