هامون؛ رایزنی فرهنگی در سطح جنوب ایران...

 هامون؛ به مثابه رایزنی فرهنگی در سطح جنوب ایران اسماعیل حسام مقدم دبیرکل انجمن هامون ایران   در این جستار سعی خواهم کرد تجربه زیسته انجمن هامون ایران  را با ضمیر اول شخص روایت کنم. ایده اساسی و کانو...

متفکر انتقادی به تاریکی‌ها خیره می‌شود و نور جست‌وجو می‌کند...

متفکر انتقادی به تاریکی‌ها خیره می‌شود و نور جست‌وجو می‌کند دکتر مصطفی مهرآیین   به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر مصطفی مهرآیین جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره پیامدهای توسعه د...

بحران نابودی فرد؛ یادداشتی از دکتر مصطفی مهرآیین...

بحران نابودی فرد دکتر مصطفی مهرآیین ۱.  شاید بتوان مهمترین بحران امروز جامعه ما را گرایش شدید و عجیب و غریب سیستم به نابودی فرد یا سوبژکتیویته دانست. ما با بحران سوبژکتیویته روبروییم. با وضعیتی روبرو...

کرونا و خلق نامکان های مجازی؛ یادداشتی از مهدیه امیری دشتی...

کرونا و خلق نامکان های مجازی   مهدیه امیری دشتی مدیرمسوول وبسایت هامون ایران      یک. انگیزه هر انسان در هر کنشی رسیدن به لذت والا و به دست آوردن احساس خوشایند و دوری از درد هست. لذا فرد برای دوری از...

کرونا عامل فرسایش سرمایه اجتماعی؛ مقاله ای از دکتر هادی خانیکی...

۱. کرونا واضع امر«تغییر» بوده و هست. به عبارت دیگر می توان گفت که بعد از ظهور و بروز کرونا جوامع مختلف با چنان پرسش ها و چالش هایی روبه رو شده اند که با انگاره های گذشته و با پیش فرض های قبلی نه می ت...

پیشروی آرام زنان؛ یادداشتی از مهدیه امیری دشتی...

پیشروی آرام زنان (مطالعه موردی استان بوشهر) مهدیه امیری دشتی عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان یک- پیشروی آرام زنان در مشارکت اجتماعی آصف ب...

پیام هم‌دردی بیش از ۲۰۰ تن از فعالان فرهنگی استان بوشهر در سوگ استاد م...

پیام هم‌دردی بیش از ۲۰۰ تن از دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران مدنی استان بوشهر در سوگ استاد محمدرضا شجریان   به نام خداوند جان و خرد    از شمار دو چشم یک تن کم  / ...

مرغ سحر برخیز و بخوان؛ یائئاشتی از اسماعیل حسام مقدم درباب استاد محمدر...

 آفرینش متن در جهان معاصر همواره با صورتبندی هویت و شخصیت خالق متن همبسته است. ازهمین رو آن متن چندساختی که استاد محمدرضا شجریان در هشتاد سال زیستن در جهان خلق نمود، حکایت از عمق و گستره شناخت وی از ...