مهمانی ناخوانده برای پارک ملی دریای نایبند؛ یادداشتی از رضا پرتوی سنگی...

“مهمانی ناخوانده برای پارک ملی دریای نایبند” رضا پرتوی سنگی   مدتی است که پروژه در حال احداث شرکت پتروشیمی آریا ساسول در پارک ملی دریایی نایبند، بحث داغ محافل فعالان اجتمایی و زیست محیطی ...

برگزاری چهارمین نشست فصلی شبکه سازمانهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع ط...

چهارمین نشست فصلی شبکه سازمانهای مردم‌نهاد و غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در تاریخ ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۹۵ در استان بوشهر برگزار خواهد گردید. این نشست با موضوع  تصویب متن نهایی اساسنامه ش...