تحقیقات روزنامه نگاری منتشر شد

کتاب “تحقیقات روزنامه‌نگاری” به اهتمام “سید فرید قاسمی” توسط انتشارات امیر کبیر در پایان سال ۱۳۹۳ منتشر شد و در آغاز سال جاری در شمارگان ۵۰۰ نسخه در  اختیار علاقه مندان قرار گ...