گزارشگری برای روزنامه نگاران

“گزارشگر‌ی برای روزنامه‌‌ نگاران” تالیف “کریس فراست” با ترجمه “علی اکبر قاضی‌زده” با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه توسط نشر”ثانیه” در بهار سال جاری منتشر شد. مترجم...