فقر مزمن، اعتیاد مزمن و چرخه مزمن ها / مقاله اختصاصی سعید مدنی برای آو...

فقر مزمن، اعتیاد مزمن و چرخه مزمن ها  سعید مدنی مقاله ای اختصاصی از سعید مدنی برای ویژه نامه یکسالگی آوای هامون سال ۱۳۹۵ جامعه ایران وضعیت اجتماعی خوبی نداشت. در واقع حالا دیگر مدتها است که مشکلات جا...