انتشارات یکی از ارکان اصلی فرهنگی یک جامعه است که با نشر کتب مختلف در موضوعات گوناگون مسیر را برای توسعه فرهنگی آن جامعه هموار می‌کند. استان بوشهر از نقاط فرهنگ‌محور و اندیشه‌سازی است که در درازنای تاریخ با پرورش افرادی فرهیخته توانسته نقش موثری را در تبادلات فرهنگی و ادبی ایران ایفا کند. اسماعیل حسام‌مقدم، روزنامه‌نگار بوشهری و بنیانگذار انتشارات «هامون نو» در این شهر معتقد است که ایده اصلی بنیانگذاران پروژه هامون، بازسازی عقلانیت مفاهمه‌ای و کنش‌های گفت‌وگومحور در عرصه عمومی جنوب ایران بود و این به‌دلیل خاستگاه فکری و اندیشگی کنشگران هامون ک