اسماعیل حسام مقدم: بی شک همه این تلاشهای باکیفیتی که درحدود یک دهه اخیر در مجموعه هامون داشته ایم، بدون حضور نویسندگان، اندیشمندان، فرهیختگان، مخاطبان و همکاران گرانقدر در این مجموعه حاصل نمی شد و با فروتنی و تواضع بسیار، قدردان همه این عزیزان هستیم. قطعا در ادامه مسیر تلاشمان در تداوم همین مسیر باکیفیت در عرصه مطبوعات و انتشارات خواهد بود و ازهمین جا دست یاری و کمک به سوی همه اندیشمندان و نویسندگان دراز می کنم تا حاصل اندیشیده ها و تتبعات فکری خود را در اختیار محموعه هامون قرار دهند تا به جهت روشنگری در سطح عرصه عمومی منتشر گردد.