هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی: عنوان پروژه ای اجتماعی-فرهنگی در جنوب ایران است که به مرکزیت استان بوشهر، تلاش دارد که نسبت به گسترش گفتگوی فرهنگی و تمدنی در سطح جنوب ایران (استانهای بوشهر- فارس- هرمزگان- خوزستان- کهکیلویه وبویراحمد) اقدام نماید. این پروژه فرهنگی که از سال 1391 در شهرستان دشتستان (استان بوشهر) متبلور شده، چشم اندازی بیست ساله دارد. در این پروژه که با عنوان کانونی "هامون" برساخت شده، دال مرکزی "جامعه مدنی جنوب ایران" می باشد. فقر و یا فقدان افق معنایی در جامعه مدنی جنوب ایران، امکان هرگونه گفتگو و مفاهمه و درک حضور دیگری را ممتنع