گام های معلق لک لک

قاسم تنگسیرنژاد: یعنی  موقعیت انسانی شکل و محتوایی از طبیعت است که به صورت تدریجی  به وجود آمده است. ۱  رد پای این ارتباط را به راحتی می توان در گونه های مختلف هنری از زمان پیدایش تا کنون جستجو کرد. ...

در ستایش جامعه مدنی

یک. جوامع انسانی در ساختار نخستین و اولیه ای که داشته اند، همواره هر فرد خود را درون جهانی تعریف می نموده که حاصل عقل جمعی قبیله و عشیره خویش بوده و بزرگ قبیله به مثابه مرجع درک و تفسیر از جهان در تب...

«مقاومت، خلاقیت و آفرینش است»

«شب زیباست چهره های مردم من نیز ستاره زیباست چشم های مردم من نیز خورشید هم زیباست روح و جان مردم من نیز.» فیلم «دوازده سال بردگی» ساخته ی «استیو مک کویین » برنده ی بهترین فیلم اسکار امسال شد. با این ...

حاکمیت قانون؛ معیاری برای دموکراسی

اصولا در هر جامعه ای در طول تاریخانسان ها با اهداف گوناگون به ایجاد و تشکیل نهاد قدرت روی آورده اند که عمدتاً حفظ نظم و امنیت به وسیله ایجاد مدیریت واحد بوده است. در جوامع امروزی این مدیریت واحد از م...

نقش ماندگار مهدی سحابی

مهدی سحابی سال ۱۳۲۲ در قزوین بدنیا آمد. وی پس از طی دوره ی دبیرستان ، وارد دانشکده ی هنر های زیبا ی دانشگاه تهران در رشته ی نقاشی شد. پس از مدتی تحصیل را نیمه کاره رها کرد و برای ادامه ی تحصیل در رشت...