“طاعون”؛ مبارزه یی دایمی با استیلای وحشت...

اگر شخصیت رمان “بیگانه” در زندگی فردی دچار از هم پاشیده گی شده، در رمان طاعون، در زندگی جمعی دچار اضمحلال می شود. یک اجتماع (شهر ِ اران) وقتی به بلایی همه گیر گرفتار می شود، وجدان جمعی اش...