هامون؛درست در وسط معرکه!

دوستان عزیزم در دوهفته نامه «آوای هامون»- که هنوز نیامده با خود پیام شکوفایی و گسست از وضع های موجود بهمراه آورده- از من به عنوان یک روزنامه نویس خواسته اند تا یادداشت مختصری درباره نقش و عملکرد «هام...

مقاومت در برابر شی وارگی

زندگی روزمره هیچ‏گاه تمامن از توجه به قدرت اشباع نمی‏شود، بلکه همیشه راه‌هایی برای مقاومت وجود دارد. میشل دوسرتو انسان درعصر مدرن تحت تاثیر ایده ها، افکار، ایدئولوژی هاو تکنولوژیهای نوین، با تنوع بسی...

زنان؛ دیگری های فراموش شده

اشاره حضور و فعالیت زنان در اجتماع و بالاخص جامعه ی جنوب ایران که مورد توجه خاص نگارنده می باشد، همواره با بحث های زیادی روبرو بوده و این مساله دلایل زیادی دارد. به زنان در جامعه با نگاه “دیگری...