انتشار متون منتخب نشریه آوای هامون در فصلنامه ارغنون هامون...

بیش از ۴۰۰ متن منتخب از دوهفته نامه آوای هامون در جدیدترین فصلنامه ارغنون هامون منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، هفتمین شماره فصلنامه تخصصی ارغنون هامون (مجله بی...

فرخنده باد بر شما مقدم بهار

فرخنده باد بر شما مقدم بهار   قاصدک رقص کنان می آید / او ز راز دل من آگاه است / می دانم / خبری خوش ز سفر آورده / قدمت خیر گلم، قاصدکم! / قدمت خیر! / بهار در راه است بیش از ده بهار است که در گروه انتش...

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)...

فروش اینترنتی دوهفته نامه آوای هامون   دوهفته نامه آوای هامون مجوز شماره ۷۵۱۳۷ – ۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   نشانی: استان بوشهر – بندربوشهر-خیابان مطهری-پاساژ شهرداری (روبه روی پمپ بنزین)...

تحلیل محتوای موضوع زنان و خانواده در دوهفته نامه آوای هامون...

تحلیل محتوای موضوع زنان و خانواده در صفحات نخست دوهفته نامه آوای هامون مهدیه امیری دشتی     در این تحقیق از طریق روش تحلیل محتوا، محتوای صفحات نخست چهل شماره از دو هفته نامه آوای هامون در رابطه با زن...

مدرنیته ایرانی؛ تجربه ای افسرده؛ گفتگوی اختصاصی با سوسن شریعتی...

مدرنیته ایرانی؛ تجربه ای افسرده گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکترسوسن شریعتی گفتگو از مجید نصوری   اشاره: دکتر سوسن شریعتی؛ محقق تاریخ و فلسفه و جامعه شناس معاصر ایرانی در گفتگویی مفصل با سالنا...

شکست دانشگاه ایرانی؛ گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر محمدامین قانعی ...

گفتگوی اختصاصی آوای هامون  با دکتر محمدامین قانعی راد؛ رییس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران و مدیرگروه علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره: جامعه شناس بودن با خودش تشخصی را برساخته می کند که ...
نویسندگان هامون - مهدیه امیری

آموزش به زنان برای یک آینده پایدار

  امروزه بحث توسعه پایدار به صورت یک ضرورت در جهان مطرح هست و تمامی دولت ها برنامه های خود را بر اساس توسعه پایدار یعنی توسعه ای که برای نسل های اینده نیز مفید باشد پی ریزی می کنند. برهمین اساس ...