ایده ملت-دولت؛ بهترین راه همدلی و همکاری اقوام: گفتگوی اختصاصی آوای ها...

ایده ملت-دولت؛ بهترین راه همدلی و همکاری اقوام گفتگوی اختصاصی آوای هامون با دکتر احمد زیدآبادی؛ نویسنده و روزنامه نگار   علی اصغر درلیک-مصطفی خالق پور: گفتگو با احمد زیدآبادی بهانه نمی‌خواهد. گش...

آیا دانشجو زنده است؟!

  یکم.  این که همه چیز همین طور که هست پیش می رود، همین فاجعه است. (والتر بنیامین) دوم.  جنبش دانشجویی در طول زمان سپری شده ی خویش، همواره همچون سایر ساختارهای فرهنگ و جامعه ، در پست و بلندی قرا...

تیشه­ ی مالی شدن و مرکزگرایی بر ریشه­ ی پرورش و آموزش دانش­ آموزهای ای...

  تا چند دهه­ ی پیش، یعنی به صورت مشخص تا زمانی که خانواده و نظام خویشاوندی همچنان نقش کارکردی خود در آموزش کودکان را حفظ کرده بود و کودک و نوجوان ایرانی فارغ از نقش آفرینی دولت، در دل خانواده ا...

ریشه های بحران مهاجرت از خاورمیانه

والتر راسل مید نشریه وال استریت ژورنال فاجعه پناهجویان سوری، حاصل ناکامی عمده خاورمیانه در روبرو شدن با مدرنیته و نیز محصول شکست اروپا در دفاع از آرمان­ها و ارزش­های خود است. هجوم مهاجرین سوری با پای...

فرزندکشی و عقده رستم در فرهنگ ایرانی

۱ـ «سوفوکل» در نمایشنامه بزرگ و تأثیرگذار خود با عنوان «ادیپیوس شهریار» به سرنوشت زندگی و مرگ «اودیپ» می‌پردازد: بنا به روایت این نمایشنامه پیش گوی شهر «آراس» ـ که در آن شهر اودیب متولد می‌شود ـ به «...

زنان و سبک زندگی

  شیوه گذران اوقات فراغت نیز همانند بسیاری دیگر از مولفه های سبک زندگی در گذرزمان دچار تغییر شده است.  اوقات فراغت نیز همانند سایر مولفه های سبک زندگی تحت تاثیر متغیرهای زیادی از جمله سن، جنس، م...

نگاهی به زیست بوم حلّه

بسیاری ازما مردم  تصوری از واقعیت تالاب ها، باتلاق ها یا مرداب ها نداریم لذا این مکان ها را مناطقی دور از دسترس می‌دانیم که محل زیست انواع حشرات ناقل بیماری، بیشه زارها، نیزارها و گیاهان فاقد ارزش هس...