حافظه وصله پینه ما؛ ایرانیان

حافظه وصله پینه ما درنگی به شلوارهای وصله دار اثر رسول پرویزی علی آتشی «باز خدا پدرم را بیامرزد که یک مشت کاغذ برای عطار محل فراهم کردم تا زردچوبه در آن بریزد و به پدر مولف، فاتحه مجانی بخواند.» این ...