گونتر گراس نویسنده آلمانی برنده نوبل درگذشت...

ناشر آثار گراس (اشتایدل) اعلام کرده این نویسنده آلمانی در سن ۸۷ سالگی در بیمارستانی در شهر لوبک از دنیا رفته است. گونتر گراس نویسنده‌ای بود که سکوت گذشته آلمان را برای یک نسل از آلمانیان شکست. روزنام...