سنتِ بدون نقد، پیکری بی‌حرکت است

سنتِ بدون نقد، پیکری بی‌حرکت است مشکل در آگاهی ما نسبت به گذشته و اکنون و رابطه میان این دو است   گفتگوی اختصاصی آوای هامون با سیدمحمد آل مهدی؛ مترجم دنیای روشنفکری عرب گفتگو از علی اصغر درلیک   اشار...

عابدالجابری دغدغه نقد میراث اسلامی داشت (محمد آل مهدی)...

بررسی اندیشه‌های عابدالجابری در گفت‌وگو با سید محمد آل‌مهدی عابدالجابری دغدغه نقد میراث اسلامی داشت شکست ١٩۶٧ میلادی اعراب از اسراییل یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ اعراب به حساب می‌آید. چنان که آ...