زندگی‌هایی که سیمانی شدند

چشمتان را ببندید. می خواهیم سفری به گذشته ها کنیم. گذشته گذشته که نه. همین یکی، دو دهه پیش. می خواهیم به محله کودکی هایمان برویم. آن جا که همه یک خانواده بودند. آن جا که همه همدیگر را می شناختند. درو...