اتوبوسی که در خیابانها گم شد

مجید عوض فرد: تاملی بر فیلم سینمایی “عبور از خط” اثر والتر سالاس عبور از خط، پیش از آن که درباره ی فقر باشد، سردرگمی مردمی را به تصویر می کشد که در نتیجه ی فقر پیرامونی خود دچار بحران و ا...