محیط زیست استان بوشهر و چالشهای پیش رو؛ کتابی از رضا پرتوی سنگی...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب محیط زیست استان بوشهر و چالشهای پیش رو اثر رضا پرتوی سنگی توسط انتشارات هامون نو منتشر شد. متن کتاب را در زیر دانلود نمایید: book6...