روایت ۹ ماه نخست‌وزیری؛ در گفتگو با ابوالفضل بازرگان...

گفت‌وگو با ابوالفضل بازرگان به بهانه سالروز نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان روایت ۹ ماه نخست‌وزیری   امیرحسین جعفری/ روزنامه شرق: ۱۶بهمن ۱۳۵۷، مهندس مهدی بازرگان با حکم امام خمینی به ایجاد دولت موقت و ...