پرونده هامون(۲۶): استاد محمدرضا شجریان

مرغ سحر همچنان خواهد خواند و اسطوره استاد محمدرضا شجریان در میان زندگی روزمره عوام مردم به زیست خود ادامه خواهد داد. ▪️مرغ سحر برخیز و بخوان / اسماعیل حسام مقدم ▪️نوشته منتشرنشده فریدون مشیری درباب م...