از کتاب انقلاب ایران؛نوشته مهران کامروا /ترجمه مصطفی مهرآیین...

برشی از انقلاب ایران (نشر کرگدن۱۳۹۸) واقعیت اجتناب‌ناپذیر مهران‌ کامروا ترجمه مصطفی مهرآیین   سال‌هایی طولانی است که اندیشمندان علوم اجتماعی درگیر بحث مستمر درباره مفهوم انقلاب و علل و پیامدهای آن هس...