کتاب فرهنگ و کرونا؛ اثری از جبار رحمانی توسط انتشارات انسانشناسی منتشر...

کرونا و فرهنگ چالش‌های فرهنگ ایرانی در بحران کرونا نویسنده این کتاب دکتر جبار رحمانی است و کتاب توسط نشر انسان‌شناسی منتشر شده است. مقدمه و فهرست کتاب را ببینید: مقدمهکرونا امروز به پدیده‌ای آشنا در ...