کتاب گفتارهای سبز نوشته اسماعیل حسام مقدم توسط انتشارات هامون نو منتشر...

به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب گفتارهای سبز نوشته اسماعیل حسام مقدم توسط انتشارات هامون نو منتشر شد این کتاب در ۱۱۰ صفحه درباب مجموعه گزارشهایی از سلسله جلسات حلقه خ...