گردشگری ساحلی؛ مسیری برای توسعه پایدار استان بوشهر...

توسعه پایدار در طرحهای گردشگری ساحلی استان بوشهر  استان بوشهر با دارا بودن بیش از ۹۰۵کیلومتر نوار ساحلی دارای اشکال ساحلی متنوع است. از ۱۰شهرستان در استان تنها شهرستان های دشتستان و جم دارای خط ساحلی...