مغاک در کمین ما نشسته است؛ درباب درگذشت دکترهاله لاجوردی...

به مناسبت درگذشت هاله لاجوردی، استاد پیشین دانشگاه تهران مغاک در کمین ما نشسته است محسن آزموده     درگذشت نابهنگام و غیرمنتظره دکتر هاله لاجوردی، جامعه‌شناس ایرانی در هفته گذشته، علاقه‌مندان به علوم ...

وداع با جامعه شناس زندگی روزمره؛ هاله لاجوردی: یادداشتی از سارا شریعتی...

وداع با جامعه شناس زندگی روزمره، در جامعه ی چهارشنبه سوری! سارا شریعتی اولین بار او به استقبالم آمد. در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تازه وارد بودم و ناآشنا. هاله لاجوردی اما تمام مقاطع تحصیلش...