نگاهی به ماهیت و تاریخچه سمفونی

اشاره: عصرانه فرهنگی هامون؛ سلسله نشست هایی هست که هر سه شنبه بعدازظهر در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب به وسیله انجمن هامون ایران برگزار می گردد. این عصرانه ها تا به حال چهل و چند جلسه اش را پشت سر نهاد...