چاپ This page as PDF

درنگي كوتاه در باب تجربه هاي زيستي معلوليت در گفت و گو با مهدي ناصري:

با معلولیت، شهروند درجه دو هم نیستیم!

ارسال دیدگاه غیر فعال است .