طرح گفتگوی ملی خانواده به روایت انجمن جامعه شناسی ایران...

گفتگوی ملی خانواده گزارش اول مقدمه ایران در قرن بیست و یکم هنوزاز جامعه ای متکی به گفتگوی ساختارمند، فاصله دارد. آنچه بیشتر در عرصه خرد (خانواده)، میانه (اجتماعات محلی و محله ای) و کلان (جامعه) در جر...

طرح گفتگوی ملی خانواده در استان بوشهر؛ در گفتگو با اسماعیل حسام مقدم...

اسماعیل حسام مقدم خبر داد: طرح گفتگوی ملی خانواده در استان بوشهر   به گزارش وبسایت هامون ایران، طرح ملی گفتگوی خانواده در استان بوشهر توسط انجمن جامعه شناسی ایران به طور همزمان با سراسر استانها ...

مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدرن کودکان ایران...

مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدرن کودکان ایران منتشر شد ۳۰۹ شماره از دوماهنامه عروسک سخنگو؛ مجله ای هنری ادبی و فرهنگی منتشر شده است به گزارش وبسایت هامون ایران مجله عروسک سخنگو؛ سخنگوی ادبیات مدر...

گزارشی از دومین کنگره سراسری جمعیت زنان مسلمان نواندیش...

گزارشی از دومین کنگره سراسری جمعیت زنان مسلمان نواندیش گزارش اختصاصی وبسایت هامون ایران گزارشگر: سمیه زنگنه به گزارش وبسایت هامون ایران دومین کنگره جمعیت زنان مسلمان نواندیش با حضور اعضای این جمعیت و...

فرمالیست‌های کازرون؛ تأملی بر پوپولیسم‌های قیچی به دست...

فرمالیست‌های کازرون  تأملی بر پوپولیسم‌های قیچی به دست   محسن عباسپور   منتقد اجتماعی – فرهنگی «فرمانداری ویژه»، «شهرستان شدن» و «استان شدن» سه توهم بزرگی هستند که این روزها مجال یافته‌اند خود ...

فضای مجازی و برساختن سوژه جوانان دهه ۹۰؛ مقاله ای از اسماعیل حسام مقدم...

نقش فضای مجازی در برساختن سوژه جوانان دهه ۹۰ (نقش وبلاگستان فارسی در برساختن سوژه وبلاگرهای نوجوان دهه­ هشتاد شمسی) اسماعیل حسام مقدم کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی   این پایان نامه در تاریخ ۲۹ شهر...

تاثیر الگوی رسانه ای و پزشکی گرایی بر نگرش جامعه نسبت به بدن زنان دارا...

تاثیر الگوی رسانه ای و پزشکی گرایی بر نگرش جامعه نسبت به بدن زنان دارای نقص عضو ایرن واعظ زاده   بررسی سیر تاریخ فرهنگی بدن در ایران نشان می دهد از دیر زمان، در تاریخ بشر، بدن انسان ها برای تمدن...