انتشار کتاب خودشکوفایی ادبی کودکان نوشته زهرا مویدی توسط انتشارات هامو...

انتشار کتاب خودشکوفایی ادبی کودکان   نوشته زهرا مویدی   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، کتاب خودشکوفایی ادبی کودکان؛ بررسی و بازنمایی ظرفیتهای ادبیات برای خودشکوفایی ادبی ...

ادبیات کودک؛ مساله ای گفتمانی

یکم. هر جامعه ای برای بیان خود، واژگانی را که در اختیار دارد به کار می گیرد و نسبت خودش را با واقعیت های موجود در جهانش معین می سازد. یکی از این واقعیت های موجود در هر جامعه ای؛ واقعیت “کودک بو...

پیرمرد خوب قصه گو

ادبیات کودکان و نوجوانان ایران به شکل امروزی اش،از دهه سی به همت کسانی همچون مرحوم جبار باغچه بان آغاز می شود، اما رویکردش در آن زمان بیشتر ((تعلیم وتربیتی)) است تا ((ادبی)).بعدها یکی از نام های روشن...

پرونده هامون(۱۱): ادبیات کودک؛ آفرینش گفتمانی چند ساحتی...

پرونده ویژه هامون: ادبیات کودک؛ آفرینش گفتمانی چند ساحتی فهرست: ۱-     ادبیات کودک در سرزمین مادری/ درنگی بر ضرورت ادبیات کودک و نوجوان/ نی نا غریب زاده ۲-     ادبیات کودک؛ مساله ای گفتمانی/ تاملاتی ...

کودک ، متنی دوگانه ، ثابت و گسترده است

کودک از سویی، متنی بسته است خوانشی ثابت دارد ودرهیچکدام از دستگاههای هرمنوتیکی ، تأویل پذیر نیست. متنی از متون هستی است که وجود پیدا می کند درجریان رشد قرار می گیرد اندامهای او اندک اندک وبا مرور زما...

به خاطر یک مُشت پول کثیف!

… در نقدِ هر اثر ادبی می‌توان رویکردهای مختلفی داشت. یکی از آن‌ها رویکرد اجتماعی است که در طول تاریخ ادبیات به شکل‌های گوناگون از جمله جامعه‌شناسیِ ادبیات، نقد جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسیِ متن ت...