ضرورت حضور نهادهای مدنی در زمان بحران

هفتاد و یکمین عصرانه فرهنگی هامون با موضوع تحلیل تجربه ی کمک های داوطلبانه هیئت بنی هاشمی در سیل و زلزله دشتی و دشتستان در سالگرد سیل و زلزله سال های ۹۱ و ۹۲ برازجان با حضور تعدادی از اعضای هیئت بنی ...