ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

تاملی بر مفهوم

این گوشه جهان همیشه یک جزیره سرگردانی بوده ….

ارسال دیدگاه غیر فعال است .