ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

(لزوم تغییر نگاه ها به ساختار شورای شهر)

شورای شهر یا مجلس ریش سفیدان!

ارسال دیدگاه غیر فعال است .