ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

گزارشی تحلیلی، انتقادی «هامون» از حادثه زلزله ی اخیر روستاهای دشتستان

نامهربانی طبیعت بر سایه روستاییان

ارسال دیدگاه غیر فعال است .