ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

گفتگوی اختصاصی وبسایت هامون ایران با دکتر رضا احمدیان؛ مشاور مآب و مدیر پروژه آمایش سرزمین استان بوشهر

پایان سال ۹۶؛ ارائه نهایی برنامه آمایش سرزمین استان بوشهر؛ گفتگو با دکتر احمدیان

ارسال دیدگاه غیر فعال است .