وقتی که کودکان سخن می گویند

احمد حسام مقدم: درباره مجله عروسک سخنگو؛ نخستین مجله ادبیات مدرن کودک در ادامه نخستین ویژگی که در مجله شاهد آن هستیم نقاشی هایی از کودکان می باشد که با قلم کودکانه خود نگاریده اند و فضایی کودکانه تری...

زیست در وضعیت اضطراری

اسماعیل حسام مقدم: ” چطور کسی می تواند ناگاه وسط خیابان بایستد و از خود بپرسد: این آیا سرنوشت من است؟ … ” (جورجیو آگامبن) و دقیقن همین سرنوشت اوست که به ناگاه سیلی بیاید و او را با ...

زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟

مهدیه امیری: اعتراض نیست؛ حق است برازجان؛ شهری در حاشیه و پیرامون،که نه راه آهن برای آن کشیده می شود، نه صدای محرومیت آن را کسی می شنود و نه در زمان وقوع حادثه ای مانند سیل از آن یاد می گردد ؛همان بی...

آنچه درباره اش سکوت کرده ایم*

مهدیه امیری: درک و دریافتی گنگ و مه آلود از کلمه ی “شهروند” در جامعه ی حال حاضر ما وجود دارد. این کلمه قرائتی غریب و به دور از شناخت را در ذهن های مردم تداعی می کند. درست این است که، با پ...

شهرزاد در شب هزار و دوم

  «به عقیده من آدمیزاد یک درخت چکنم است ؟ “درخت چکنم.”        سیمین لبخند می زند نه جانم .  از من بشنو . آدمیزاد درخت یقظین است ، درخت روشنگری وبیداری … »    (“جزیره سرگردانی&...

همه ی رنج زن بودن

سووشون، آینه­ای برابر تاریخ معاصر و به ویژه رویدادهای عصر استعمار در جنوب است. این داستان روایتی است از قصه کهنه استبداد و استعماری که همیشه به جان مردمان آن دیار چنگ انداخته بود. یوسف، خانِ آگاه و آ...

زنی در فصل اعتدال

افسانه سراجی:* در دهه ها وسده های گذشته، حضور زنان در عرصه های مختلف، به دلیل ممنوعیت ها و نگرش های محدود و بسته جامعه ناچیز و غیر قابل تأمل می نماید، اما به عکس دارای موقعیتی حسّاس و تعیین کننده بود...