بحرانِ اوکراین، جهانی است؛ ما چطور؟، یادداشتی از حسام شریفی...

بحرانِ اوکراین، جهانی است؛ ما چطور؟   حسام شریفی     ١-با جنگ اوکراین و بحران در وضعیتِ جهانی، وضعیت خودِ «امر جهانشمول» هم بحرانی شده، این بحرانی است که پیش ازهرچه در نسبتِ میان «امر جهانی» و «امر غ...

مبانی اندیشه‌ ایرانشهری؛ گفتگو با دکتر شروین وکیلی...

مبانی اندیشه‌ ایرانشهری   گفتگوی اختصاصی ارغنون هامون با دکتر شروین وکیلی؛ جامعه شناس و اسطوره شناس معاصر   گفتگو از مجید نصوری   ارغنون هامون: اولین پرسش را بسیار کلی شروع می کنم. محتوای اندیشه ایرا...

روایت رنج؛ سیاست تفاوت – دیباچه‌ای بر یازدهمین شماره فصلنامه نام...

روایت رنج؛ سیاست تفاوت دیباچه ای بر یازدهمین شماره فصلنامه نامه هامون – ویژه گروه های خاص (تابستان ۱۴۰۰) اسماعیل حسام مقدمصاحب امتیاز و مدیرمسوول   پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی در طول حدود...

پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی- گفتگو با اسماعیل حسام مقدم...

پروژه هامون؛ بازگشت به جامعه مدنی در گفتگو با اسماعیل حسام مقدم؛ بنیانگذار و طراح ایده پروژه هامون     تاریخچه‌ای در خصوص فعالیت‌های انجمن هامون ایران بیان بفرمایید. سوابق همکاری اعضا که من...

«هر که به خویشتن رود»؛ جستاری درباب پنج روز اعتراض کازرونیان...

«هر که به خویشتن رود» جستاری در باب پنج روز اعتراض کازرونیان   روح اله طراوت     پیش قراول: نماینده منتخب از حوزه شهرستان کازرون، قصد داشته و دارد که منطقه ای که از قضا زادگاه وی است را از مام خود جد...

فاشیسم ابدی؛ مقاله ای از اومبرتو اکو، ترجمه صالح نجفی و رحمان بوذری...

 فاشیسم ابدی اومبرتو اکو ترجمه : صالح نجفی و رحمان بوذری اوژن یونسکو زمانی گفته بود «فقط کلمات به حساب می‌آید، باقی همه وراجی است». به اعتقاد اومبرتو اکو عادات زبانی ما سمپتوم‌ها یا علائم مهمی از احس...

ریشه های بحران مهاجرت از خاورمیانه

والتر راسل مید نشریه وال استریت ژورنال فاجعه پناهجویان سوری، حاصل ناکامی عمده خاورمیانه در روبرو شدن با مدرنیته و نیز محصول شکست اروپا در دفاع از آرمان­ها و ارزش­های خود است. هجوم مهاجرین سوری با پای...

بحران سکولاریسم؛ یادداشت هایی از یورگن هابرماس...

بحران سکولاریسم: یادداشت هایی در باب جامعۀ پساسکولار یورگن هابرماس برگردان- خالد خسرو خیزش اسلام سیاسی و دوام آوردن اعتقادات گستردۀ مذهبی در بسیاری از جوامع مدرن- مانند امریکا- به بحران ایمان در میان...

خُلقیات ما ایرانیان

خُلقیات ما ایرانیان این گونه پرورش داده شده است که همواره خود را برتر بدانیم. آراء و نظرات خود را ارجح دانسته، خویشتن را منور الفکر و افکار خود را صدرالرأی دیگران جلوه گر بسازیم . در هر موردی ابراز و...