اکوتوریسم؛ بهره کشی نوین از طبیعت: مقاله ای از میلاد جنت...

  اکوتوریسم؛بهره کشی نوین از طبیعت میلاد جنت اکوتوریسم، بوم‌گردشگری یا طبیعت گردی، نوعی از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست‌نخورده ی جهان سفر می‌کنند تا به ت...