تجدد بدون نقادی سنت محال است (گفتاری از سیدعلی میرموسوی)...

تجدد بدون نقادی سنت محال است متن تقریر شده سخنان دکتر سید علی میرموسوی؛ عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید قم در پژوهشکده تاریخ اسلام. در دوران گذشته که مسافرت سخت تر بود و مسافران در کاروانس...

عابدالجابری دغدغه نقد میراث اسلامی داشت (محمد آل مهدی)...

بررسی اندیشه‌های عابدالجابری در گفت‌وگو با سید محمد آل‌مهدی عابدالجابری دغدغه نقد میراث اسلامی داشت شکست ١٩۶٧ میلادی اعراب از اسراییل یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ اعراب به حساب می‌آید. چنان که آ...

 دستی پر از بریده مهتاب

اسماعیل حسام مقدم: یک: ” چطور کسی می تواند ناگاه وسط خیابان بایستد و از خود بپرسد: این آیا سرنوشت من است؟ … ” (جورجیو آگامبن) اینسوال آگامبن،  همان  پرسش  جنبش مقاومت و پایداری نسل ...

آسیب شناسی فرهنگ شهری برازجان

حیدر کاشف: اگر رفتاری با هنجارهای پذیرفته شده و انتظارات مشترک اعضای جامعه مطابق نباشد،آسیب اجتماعی و فرهنگی تلقی میشود.همواره هستند افرادی که بر خلاف خواست و عرف اجتماعی رفتار کنند.مطالعه آسیب های ا...

فرآیند توسعه و آموزش بر کودکان

فرآیندهای توسعه ، اجتماعی و فرهنگی تاثیر زیادی بر زندگی کودکان داشته است . کودکان یک فرایند تاریخی – اجتماعی هستند که به عنوان یک گروه متمایز از بزرگسالان قابل مطالعه اند. فرایندهای توسعه تاثیر مثبت ...