دولت‌های مهرورز و اعتدال سیاست را از جامعه زدوده‌اند...

در میزگردی با حضور دانشجویان دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد: دولت‌های مهرورز و اعتدال سیاست را از جامعه زدوده‌اند امیر مقدور مشهود روزگاری گفتار سیاسی، تعیین‌کننده کلیه شئون زندگی م...

بازگشت به گفتگو در دنیای واقعی

   گفتگوی اختصاصی یارانیوز با مهدیه امیری، دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان بوشهر؛ بازگشت به گفت‌وگو در دنیای واقعی   یارا-کیوان حیدری؛ در روزگاری که مردم در سطوح مختلف جامعه بیشتر به ا...

فرهنگ سیاسی و انتخابات مجلس

در سالهای پس از جنگ دوم جهانی مقوله جدیدی به نام فرهنگ سیاسی وارد ادبیات سیاسی شد که از آن برای توضیح و تبیین رابطه مردم با مناسبات سیاسی مانند انتخابات و نظام سیاسی  و رفتار نخبگان و رهبران استفاده ...

سازمانی که اصالت اجتماعی دارد، خیانت نمی‌کند! (احمد نقیب زاده)...

بررسی موانع نهادینه شدن تحزب در ایران در گفت‌وگو با دکتر احمد نقیب‌زاده کار حزبی را باید آموخت سازمانی که اصالت اجتماعی دارد، خیانت نمی‌کند «مملکت ما افرادش رشد برای تشکیل حزب سیاسی ندارند و به محض ا...

تفکر به تنهایی قادر خلق عمل سیاسی اصیل نیست؛ درباب هانا آرنت...

نگاهی به جمهوری ذهن آرنت به بهانه ترجمه جلددوم «حیات ذهن: اراده» تفکر به تنهایی قادر به خلق عمل سیاسی اصیل نیست سهند ستاری آدمی هیچ‌گاه به اندازه وقتی‌که عملی انجام نمی‌دهد، اهل عمل نیست و هرگز به ان...

در نسبت بین دانشجو و قدرت سیاسی

میان دانشجو و قدرت سیاسی مسلط چه نسبتی وجود دارد و مناسبات آن ها چگونه تعریف می شود؟ چنین می نماید که می توان در یک تقسیم بندی – تقسیم بندی های دیگری نیز یافت می شود- و بر بنیاد واقعیت های عینی و کم ...