شاعران در شهر در گفتاری از رضا داوری‌ اردکانی؛ بالله که شهر بی‌تو مرا ...

  بالله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود رضا داوری‌ اردکانی رضا داوری اردکانی، استاد شناخته شده فلسفه، یکی از برجسته‌ترین متفکران ایرانی است که از نخستین آثارش در ۵۰ سال پیش و به‌ طور مشخص در کتاب مشهور و...

دشواری‌های زندگی زنان معلول در شهر؛ گزارشی از نیلوفر رسولی...

دشواری‌های زندگی زنان معلول در شهر شهر از آنِ ما نیست نیلوفر رسولی سوم دسامبر مطابق با ۱۳ آذر از سال ۱۹۹۲ و از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولان اعلام شده است. منشور سازمان مل...

ایدئولوژی و فضا؛ متن سخنرانی ناصر فکوهی در دانشگاه تربیت مدرس...

مقدمهدر تاریخ علوم اجتماعی و انساین، واژه «ایدئولوژی» را نباید لزوما از ریشه شناسی یوناین آن یعنی از «ایده» به معنی اندیشه و یا «آرمان» و «مثال» (در معنای افلاطونی آن) در نظر گرفت، بلکه باید به تاریخ...

شهر به مثابه کارناوال؛ مقاله ای از مجید اجرایی...

شهر به مثابه کارناوال درنگی بر نینیدیشیده های شوراها در ایران مجید اجرایی یکم. کار شوراها – به یک معنی– تسریع و تعمیق فرآیند شهریت است و بدین معنی شورا، خود یک ابزار است و شهر، هدف. «ایده پیشرفت» که ...

زنان و ادراک فضای شهر؛ نوشتار کوتاهی از مهدیه امیری...

منشور اروپایی زنان در شهر پژوهشی است که کمیسیون اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۴-۹۵ برای ارزیابی وضعیت فعلی زنان در شهرها و با تاکید و توجه به فرآیند تصمیم سازی تهیه شده است. هدف این منشور برجسته تر کردن نقش...

زیستن در جامعه نفتی؛ درباب تعامل بین تخریب کنندگان و مدافعان محیط زیست...

زیستن در جامعه نفتی طیبه موسوی گفتگو شماره ۶۰ این مقاله تعامل میان تخریب‌کنندگان و مدافعان محیط زیست در یک مسئله نفتی را بررسی می کند. چه گروه ها یی محیط‏زیست را تخریب و چه کسانی در برابر تخریب ها ای...

جهان‌های ممکن: هانری لفبور و حق به شهر

مارک پورسل برگردان مجید ابراهیم پور    اخیراً توجه زیادی به ایده حق به شهر شده است. این مقاله بیان می‌کند که به منظور درک کامل قدرت این ایده ما می‌بایست آن‌را از طریق خوانش دقیق کار هانری لفبور ...

تاویلی جامعه شناختی بر تقابل فرهنگی شهرستانها (حمید موذنی)...

حمید مؤذنی در غرب و پس از آن در اکثر نقاط جهان با شکل گیری جهان مدرن، تقابل بین گفتمان شهری و روستایی به یک معضل فرهنگی قابل بررسی تبدیل گردید. جامعه شناسان برای آسیب شناسی این موضوع از منظرهای گوناگ...