در نسبت تاریخ نگاری و جامعه شناسی

اشاره: انجمن هامون ایران در جهت تبیین کار تاریخ نگاری چه به صورت روایتگری و چه به صورت ترجمه، قصد آن داشت تا بین مفاهیمی مانند تاریخ، روایت، جامعه، فلسفه و… پیوندی برقرار نمایند تا از اهمیت کار...

مارکس،دورکیم و وبر؛استقلالی برای فرهنگ قائل نیستند...

نشست «نسبت مطالعات فرهنگی و تاریخ فرهنگی» با حضور دکتر مصطفی مهرآیین در پژوهشکده‌ی روایت برگزار شد. مصطفی مهرآیین بحث فرهنگ را مسئله‌ای معرفی کرد که همیشه برای وی جدیت داشته و سال‌ها مطالعاتش در این ...

توان معنابخشی و هویت بخشی ورزش های بومی ایران...

اشاره: دکتر مصطفا مهرآیین؛ از جوانان نخبه استان بوشهر و فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.ایشان عضو هیات علمی پژوهشگاه انقلاب اسلامی و هم چنین پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی...