«فرهنگِ بی‌چرا»، عارضه ایرانیان؛ یادداشتی درباب اندیشه های زنده یاد مح...

«فرهنگِ بی‌چرا»، عارضه ایرانیان یادداشتی درباب اندیشه های زنده یاد محمد مختاری   نوید یموتی   محمد مختاری، شاعر و نویسنده ایرانی که در سال ۷۷ در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسید، یکی از روشن‌فکران...

فرهنگ مدارا؛ تمرین مدارا (محمد مختاری)

فرهنگ مدارا محمد مختاری نزدیک به صد و پنجاه سال است که جامعه‌ی ما، از یک سو درگیر با سنت و نو مانده است، و از سوی دیگر، به تقابل فرهنگ‌های خودی و غیر خودی گرفتار است؛ و دوران ِ بحرانی ِ گذار ِ خود را...

شهرها و سیاهچاله ها

یک سیاهچاله ها (در کهکشان) همواره گونه ای حفره اند که همه چیز را به درون خود می کشند و از هستی ساقط می کنند، از درون تهی می کنند و خلایی را شکل می دهند که بر هیچ معنایی دلالت نمی کند. در فضای شهری نی...