بخاطر مزد اندک، دولت سبد معیشت را ترمیم کند؛ یادداشتی از اسماعیل یاسین...

  بخاطر مزد اندک، دولت سبد معیشت را ترمیم کند اسماعیل یاسینی دبیر حزب اسلامی کار استان بوشهر   فصل زمستان وجلسات فشرده شورایعالی کار برای تعیین مزد سالانه، باتوجه به نرخ تورم غیرواقعی برای ...