مهرنامه

تفسیر جهان به جای تغییر جهان مهرنامه، ماهنامه‌ای است خبری- تحلیلی و آموزشی که در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی منتشر می‌شود. علوم انسانی به آن بخش از دانش مدرن اطلاق می‌شود که فرهنگ بشری را در عصر...

اندیشه پویا

اندیشه پویا نشریه‌ای در زمینه علوم انسانی است که از اردیبهشت ۱۳۹۱ به صورت دوماهنامه منتشر می‌شود. دست‌اندرکاران مجله اغلب پیش از این در نشریاتی همچون «مهرنامه» و «شهروند امروز» مشغول به کار بودند:[۳]...

حرفه هنرمند

حرفه هنرمند فصلنامه هنرهای تصویری به مدیر مسئولی شهریار توکلی است.این فصلنامه در مدت نسبتاً کوتاه انتشارش به ارائه مطالب تخصصی در زمینه هنرهای تصویری پرداخته است. نشانه اصلی این نشریه به دست قباد شیو...

فصلنامه سینما و ادبیات

فصلنامه سینما و ادبیات نشریه‌ای می‌باشد که از سال ۱۳۸۳ شمسی شروع به انتشار کرد. http://www.cinemavaadabiat.com/fa/main.htm مجله سینما و ادبیات شامل مطالب مرتبط با سینما در نقاط مختلف جهان است. این نش...