ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

تاملاتی بر وضعیت بیمارستان گنجی برازجان در زلزله

بیمارستانی که خود بیماربود!

ارسال دیدگاه غیر فعال است .