ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

(اشارتي به رمان سرزمين گوجه هاي سبز* اثر هرتا مولر)

این سرزمین ِ دلهره آور

ارسال دیدگاه غیر فعال است .