چاپ This page as PDF

نگاهی به فیلم ترور ریچارد نیکسون

من اصلن اعتقاد ندارم که آدم باید برای یک لقمه نان «دروغ بگوید»!

ارسال دیدگاه غیر فعال است .