ارسال به دوستان چاپ This page as PDF

جامعه شناسی اشرافی گری در ایران:

نو اشراف ها از روی مردم رد می شوند

ارسال دیدگاه غیر فعال است .